ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 Digital Testing โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี

13 ก.พ. 2566 10:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 Digital Testing โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี