ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

17 ก.พ. 2566 15:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”