ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดศูนย์ตรวจข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย

7 มี.ค. 2566 15:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) เปิดศูนย์ตรวจข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย