ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

10 มี.ค. 2566 17:25 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)