ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดอบรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และความเชื่อมโยงระหว่างจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4 เม.ย. 2566 17:00 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ สทศ. จัดอบรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และความเชื่อมโยงระหว่างจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566