ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023”

29 พ.ค. 2566 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023”
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ และร่วมเสวนาการนำเสนอกรณีศึกษาที่เป็นเลิศของหน่วยงานที่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
 
ภาพ สทศ. รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023”
 
ภาพ สทศ. รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023”
 
ภาพ สทศ. รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023”