ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้อำนวยการ สทศ. สัมภาษณ์ในประเด็น “การปฏิรูประบบ Admission ของประเทศไทย”

25 ธ.ค. 2558 10:52 น.

ผู้อ่าน

       ภาพ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้อำนวยการ สทศ. สัมภาษณ์ในประเด็น “การปฏิรูประบบ Admission ของประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายทาคาโยชิ มากิ (Takayoshi MAKI) รองศาสตราจารย์ประจำการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แผนกการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมศาสนาศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ในประเด็น “การปฏิรูประบบ Admission ของประเทศไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการ สทศ. และนายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสอบ O-NET , GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา