ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบ Digital Testing การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

27 ส.ค. 2566 17:00 น.

ผู้อ่าน

 
ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบ Digital Testing การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วย Paper Pencil และ Digital Testing 
 
การทดสอบด้วย Paper Pencil ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 48,656 คน
- ระดับชั้นประถมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ 5,947 คน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้มีสิทธิ์สอบ  39,892 คน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ต้องราชทัณฑ์และนักศึกษาที่ไม่มีสนามสอบสำหรับทดสอบด้วยระบบดิจิทัล) ผู้มีสิทธิ์สอบ   2,817 คน
 
การทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 57,017 คน โดยจัดสอบให้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบ 31,346 คน
- รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้มีสิทธิ์สอบ 25,671  คน
 
 ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบ Digital Testing การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย