ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี ของการจัดตั้ง สทศ.

6 ก.ย. 2566 13:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี ของการจัดตั้ง สทศ.

วันที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมบริจาคโลหิตและมอบสิ่งของบริโภคให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตทั่วประเทศและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี ของการจัดตั้ง สทศ.