ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

17 ต.ค. 2566 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)
 
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "วันนวมินทรมหาราช" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยมี นางสาวจันทร์ศิริ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร และ นางสาวหนึ่งฤทัย พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ
 
ภาพ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)