ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

5 ม.ค. 2559 14:37 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559
วันนี้ (4 ม.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เปิดเผยว่า ในวันที่ 6- 25 ม.ค.2559 สทศ.เปิดรับสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ แกต และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ แพต ครั้งที่ 2/2559 สอบเดือนมี.ค. 2559 โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสอบจะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ม.6 หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 6 – 26 ม.ค. 2559 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร วันที่ 6 – 27 ม.ค. 2559 ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วันที่ 9 ก.พ. 2559 สอบ วันที่ 5 – 8 มี.ค. 2559 ประกาศผลสอบ วันที่ 12 เม.ย. 2559 ทั้งนี้ สทศ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบแกตและแพต ครั้งที่ 2/2559 เช่น ผังการออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
 

เครดิต : เดลินิวส์