ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559

28 ม.ค. 2559 14:40 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ