รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด