ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สกศ.คาดใช้ 6 เดือนประเมินระบบวัดผล

23 ก.พ. 2559 11:20 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สกศ.คาดใช้ 6 เดือนประเมินระบบวัดผล

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ มอบหมายให้ สกศ.ประเมินระบบการประเมินผลที่จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นั้น สกศ.ได้เตรียมการประเมินใน 3 กลุ่ม ได้แก่ การประเมินผลในชั้นเรียนของครู, การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. ทุกระดับ เช่น แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต, แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือบีเน็ต, แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือไอเน็ต, แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือวีเน็ต, แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือเอ็นเน็ต เป็นต้น และการประเมินการทดสอบที่นำไปสู่การศึกษาต่อ ได้แก่ แบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT, แบบวัดความถนัดวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา เป็นต้น รวมทั้งการสอบคัดเลือกครู

เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ประเมินนั้น เบื้องต้น รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้คำแนะนำหน่วยงานการประเมินการทดสอบจากประเทศอังกฤษ ขณะที่ สกศ.กำลังทาบทามผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาฯ สุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งเมื่อได้ผู้ประเมินแล้วก็จะเริ่มทำการประเมิน คาดว่าจะใช้เวลาประเมิน 6 เดือน ก็น่าจะเห็นภาพรวมเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป.

 

อ่านต่อที่ : ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/580605