ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มี.ค. 59

2 มี.ค. 2559 13:18 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มีนาคม 2559 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ