ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับตรง ม.บูรพา เพิ่ม!!

3 พ.ค. 2559 17:59 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับตรง ม.บูรพา เพิ่ม!!
มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 และรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 โดยให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประกาศได้ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
 
* สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ให้มาสอบสัมภาษณ์ทุกคน ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตามท้ายประกาศเดิม
 
(ให้ตรวจสอบประกาศในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อยืนยันสาขาวิชาที่ได้และสถานที่สอบสัมภาษณ์อีกครั้ง)