ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การปรับคะแนน O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 (จำนวน 1 ข้อ เปลี่ยนแปลง 1 คะแนน)

3 มิ.ย. 2559 16:56 น.

ผู้อ่าน

ภาพ การปรับคะแนน O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 (จำนวน 1 ข้อ เปลี่ยนแปลง 1 คะแนน)

ตามที่ สทศ. ได้เปิดเผยข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น พบว่า วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้อสอบจำนวน 1 ข้อ (ข้อที่ 88 จากแบบทดสอบตามที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ.) เฉลยคำตอบแบบที่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  2 คำตอบ (คำตอบละ 1 คะแนน) จากเดิมเฉลยคำตอบตัวเลือกที่ 4 และ 5 เป็นตัวเลือกที่ 3 และ 4  สทศ.จึงได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบและปรับคะแนนใหม่ให้ถูกต้อง จึงส่งผลให้ผู้เข้าสอบบางคนมีคะแนนเปลี่ยนแปลงคิดเป็น 1 คะแนน ดังนี้

 

ผลกระทบจากการปรับคะแนนใหม่

จำนวน (คน)

ได้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน

135,514 

คะแนนคงเดิม 

156,713

มีคะแนนลดลง 1 คะแนน

131,292 

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ

423,519

 

 

สทศ.จะประกาศผลคะแนน O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีการปรับใหม่ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-217-3800

 ทั้งนี้  สทศ. ได้ประสานขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในการนำผลสอบที่ถูกต้องไปใช้ในการประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 5 มิถุนายน 2559