ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ใช้ ม.44 ออกกฎหมายเรียนฟรีถึง ม.ปลาย

8 มิ.ย. 2559 17:12 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ใช้ ม.44 ออกกฎหมายเรียนฟรีถึง ม.ปลาย
 
วันนี้ (8 มิ.ย.)พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมสภาการศึกษา ได้พิจารณาร่าง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560– 2574 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 15 ปี โดยตนพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างแผนฯ ที่จัดทำขึ้นยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ยังมีลักษณะเหมือนแผนเดิม ๆ ในอดีต ที่ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ จึงให้ไปนำข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลและจัดระบบถ้อยคำใหม่ ส่วนข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการครูเป็นพนักงานราชการนั้น คณะอนุกรรมการร่างแผนฯยอมถอยแล้ว ครูไม่ต้องกังวล และตนได้ให้นโยบายไปว่าหลักการกระจายอำนาจทางการศึกษา ที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาชาติ ห้ามใช้เงื่อนไขเวลามากำหนด เช่น ภายใน 15 ปี โรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคลกี่เปอร์เซ็นต์ หรือต้องกระจายอำนาจให้ได้เท่าไร เป็นต้น แต่ให้ใช้เงื่อนไขพิจารณาจากความพร้อมของพื้นที่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยืนยันว่า ศธ.เข้าใจวัฒนธรรมของครูดี และจะไม่บ้าเลือดทำอะไรที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
 
“ผมถือว่าการศึกษาชาติเป็นวิกฤต ซึ่งการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตสิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ทำให้ทุกคนรับรู้ถึงปัญหาวิกฤตนั้น ๆ เพื่อกระตุกใจให้ร่วมกันแก้ไข ไม่ใช่เขียนปัญหามาสี่บรรทัด หรือสตาร์ทปัญหาไม่ลึกและแตกประเด็นการแก้ไขปัญหาไม่ลึกพอ ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นยุทธศาสตร์ ไม่ใช่แผนปฏิบัติการ แต่เราต้องทำให้แผนยุทธศาสตร์ใกล้ถึงการปฏิบัติการมากที่สุด โดยต้องเห็นรูปร่าง ไม่ใช่เขียนเชิงวิชาการปฏิบัติไม่ได้ ซึ่งในการเขย่าแผนใหม่รอบนี้ ผมจะตั้งคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกองค์กรหลัก ไปร่วมพิจารณากับคณะอนุกรรมการของสภาการศึกษา เพราะแผนการศึกษาชาติจะครอบคลุมการศึกษาในทุกระบบ เพื่อให้เห็นภาพการสนับสนุน และเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยจัดทำให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม เพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ก่อนประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2559”พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าว
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ตนได้เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) ออกกฎหมายเรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึง ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
 
 
ที่มา : เดลินิวส์