O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

ประกาศการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ