ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ เฉลยคำตอบ และคำชี้แจงข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ยืนยัน ข้อสอบ O-NET มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชา

15 มิ.ย. 2559 19:36 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ เฉลยคำตอบ และคำชี้แจงข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ยืนยัน ข้อสอบ O-NET มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชา

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ เฉลยคำตอบ และคำชี้แจงของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 จำนวน 5 ข้อ (ข้อที่ 58 , 63 , 72 , 80 , 85)  ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมและให้มีความเป็นธรรมแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ นั้น  การแถลงข่าวครั้งนี้มี ดร.ชาคร วิภูษณวนิช ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ., ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการบริหาร สทศ. (สาขาสังคมศาสตร์) และรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมแถลงข่าว

จากกรณีดังกล่าว  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร สทศ. ให้เป็นผู้ชี้แจงการเฉลยคำตอบดังกล่าวต่อสื่อมวลชน โดยกล่าวว่า สทศ. ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ เฉลยคำตอบ และคำชี้แจงของข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ใหม่อีกครั้ง โดยคณะผู้สร้างข้อสอบและกลั่นกรองข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 (ซึ่งเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายสถาบัน จำนวน 5 คน) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ เฉลยคำตอบ และคำชี้แจงใหม่แล้วยืนยันว่า ข้อสอบและเฉลยคำตอบ พร้อมคำชี้แจงมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชา และมีความเป็นธรรมแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ ซึ่ง สทศ. ได้รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ เฉลยคำตอบ และคำชี้แจงของข้อสอบดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เห็นชอบแล้ว และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการตรวจสอบข้อสอบ เฉลยคำตอบ และคำชี้แจงวิชาภาษาอังกฤษ ม.3   สทศ.อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ เฉลยคำตอบ และคำชี้แจงของข้อสอบ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป