ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"กำจร"ยันยังไม่ปรับโครงสร้างศธ.

21 มิ.ย. 2559 16:45 น.

ผู้อ่าน

ภาพ กำจรยันยังไม่ปรับโครงสร้างศธ.

ปลัด ศธ.ย้ำยังไม่พร้อมปรับโครงสร้าง ศธ. เผยต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และรอดูผลการทำงานของ กศจ.ก่อนในช่วง 6 เดือนแรก ถ้าออกมาดีอาจมีการปรับโครงสร้างขนาดเล็ก ไม่เพิ่มงบและกำลังคน สว่น "หมออุดม" ยันต้องมีการแยก สกอ.มาเป็นกระทรวงอุดมฯ แน่นอน

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) ใหม่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการปรับโครงสร้าง ศธ.แต่อย่างใด เพราะการปรับโครงสร้างต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และปัญหาของ ศธ.มีเรื่องสำคัญหลายประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะการใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทำหน้าที่แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งจะต้องทำให้การปฏิบัติงานของ กศจ.เกิดประสิทธิภาพก่อน พร้อมทั้งวางแผนประเมินการทำงานของ กศจ.ด้วย ดังนั้นหากการทำงานของ กศจ.เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในอีก 5-6 เดือนข้างหน้า ก็อาจจะมีการปรับโครงสร้างขนาดเล็ก ซึ่งจะยึดหลักไม่ของบประมาณและตำแหน่งเพิ่มเติม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาประสบผลสำเร็จ สำหรับการปรับโครงสร้างขนาดเล็กก็จะเป็นการปรับเฉพาะงานของ กศจ.กับศึกษาธิการภาค หรือโยกย้ายงานบางส่วนที่เกี่ยวข้องไปเท่านั้น แต่องค์กรหลักยังทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิม" นพ.กำจรกล่าว

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนเอกสารการปรับโครงการสร้าง ศธ.ที่ระบุในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีการแยกกรมบริหารการศึกษาภาคบังคับ กรมเตรียมอุดมศึกษา กรมวิชาการ กรมการศึกษาพิเศษ กรมการศึกษาตลอดชีวิต ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไม่ปรากฏในโครงสร้าง และจะมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของข้าราชการประจำ นั้น เป็นของจริง ซึ่งเป็นเอกสารโครงสร้างเก่าที่มีการนำมาหารือในการประชุมผู้บริหาร ศธ.ไปแล้ว แต่นำมาใช้เปรียบเทียบเท่านั้น ซึ่งในเอกสารระบุว่าไม่มี สกศ. ก็เพราะขณะนั้น สกศ.มีแนวโน้มที่จะปรับบทบาทองค์กรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนโยบายการศึกษา แห่งชาติ อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานนายกรัฐมนตรี ส่วน สกอ.ก็มีแนวคิดที่จะแยกไปเป็นทบวงหรือกระทรวงอุดมศึกษา จึงเขียนเป็นแนวทางนำเสนอเอาไว้พร้อมกับพิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสีย

ด้าน นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า การจัดการเรื่องโครงสร้างของ ศธ.เป็นหน้าที่ของกระทรวง ว่าจะดำเนินการในทิศทางใด แต่มหาวิทยาลัยก็ยังมีความต้องการให้แยก สกอ.ออกเป็นทบวงหรือกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งเท่าที่ทราบน่าจะแยกออกมาเป็นทบวงภายใต้การกำกับของสำนักงานรัฐมนตรี แต่ยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการ.

 

ที่มา : ไทยโพสต์