ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กศน.วอน สทศ.จัดทดสอบเอ็นเน็ตให้ผู้เรียนในต่างประเทศ

3 ก.ย. 2555 13:14 น.

ผู้อ่าน

วันนี้  ( 26 ส.ค.) ที่โรงเรียนเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ เอ็นเน็ต (N-Net) ครั้งที่ 1/2555 ซึ่ง สทศ. จัดสอบให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยผู้มีสิทธิ์สอบจำนวนทั้งสิ้น 183,141 คน จัดสอบใน 77 ศูนย์สอบทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามการจัดสอบครั้งนี้นับเป็นการจัดสอบครั้งที่ 2 ตั้งแต่มีการจัดสอบเอ็นเน็ตให้แก่ผู้เรียนของ กศน. ซึ่งเร็วๆ นี้ สทศ.จะหารือร่วมกับผู้บริหารของ กศน. เพื่อประเมินผลการจัดการทดสอบและพัฒนาการดำเนินการจัดสอบเอ็นเน็ตต่อไป

ด้าน นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า เนื่องจากผู้เรียนของ กศน.ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ดังนั้นจึงมีผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถมาเข้าสอบได้ตามวันที่ สทศ.กำหนด ทาง กศน.ต้องผ่อนผันให้สำหรับผู้ติดภารกิจไม่สามารถมาเข้าสอบได้ สามารถติดต่อเพื่อขอสอบผ่านระบบการสอบหน้าจอ หรือ อีเอ็กซ์แซม (e-exam) ได้ภายใน 30 วัน โดยจะใช้ข้อสอบในคลังข้อสอบกลางของ กศน.ทำการทดสอบ อย่างไรก็ตามการสอบเอ็นเน็ตถือเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตนจะหารือกับ สทศ.ขอให้เข้ามาดำเนินการจัดสอบให้แก่ผู้เรียนที่พลาดการสอบในกรณีต่างๆ เพิ่มเติม พร้อมกันนี้ยังอยากให้ สทศ.จัดระบบการทดสอบสำหรับผู้เรียน กศน.ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 38 ศูนย์เรียน ใน 21 ประเทศ และมีจำนวนผู้เรียนมากกว่า 3 พันคน

“เนื่องจาก สทศ.เป็นหน่วยงานจัดการทดสอบระดับชาติ จึงช่วยเพิ่มมาตรฐานด้านผลลัพธ์การจัดการศึกษาของ กศน.ได้อย่างดี นอกจากนี้ผลของการสอบเอ็นเน็ตยังสะท้อนภาพการจัดการศึกษาของ กศน. ทำให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ภายหลังผลคะแนนเอ็นเน็ตรอบที่ผ่านมา ผู้เรียนมีคะแนนภาษาอังกฤษต่ำ” เลขาฯ กศน. กล่าว