ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. เยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

8 ก.ค. 2559 15:59 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ในฐานประธานศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ