ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. เยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 ก.ค. 2559 12:04 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ