ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อจัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการ

25 ก.ย. 2555 12:15 น.

ผู้อ่าน

 

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อจัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554