ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อจัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการ

 

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อจัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554
 

ดาวน์โหลด