ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กศน.ขอเพิ่มโควต้าบรรจุลูกจ้างครูชายแดนใต้

27 ธ.ค. 2555 13:19 น.

ผู้อ่าน

 

วันนี้ (17 ธ.ค.) นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กศน.ได้มอบอำนาจให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศจัดสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน หรือ ครูศรช. ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) และ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล (กศน.ตำบล) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมาสนใจเข้ามาเรียนกับกศน.เพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดได้ดำเนินการประกาศรับสมัครและจัดสอบตามความจำเป็นไปบ้างแล้ว

สำหรับการคัดเลือกนั้น สำนักงานกศน.ได้มอบให้สำนักงาน กศน.จังหวัดดำเนินการเองทั้งหมดตั้งแต่ออกข้อสอบจนถึงสัมภาษณ์ โดยตนได้เน้นให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส  สิ่งสำคัญคือผู้สอบที่จะผ่านการคัดเลือกได้ต้องทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ครู ศรช.ที่จัดสอบนี้ใช้สัดส่วนครู 1 คน ต่อ ผู้เรียน 70 คน เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ทำสัญญาแบบปีต่อปี โดยต้องมีการประเมินทุกปี อัตราเงินเดือน 11,680บาท 
เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดูแลครูลูกจ้าง กศน.ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ สตูล รวมถึง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา นั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หารือไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เพื่อขอเพิ่มอัตราบรรจุครูลูกจ้างกศน.ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นข้าราชการร้อยละ 10 จะทำให้ครูเหล่านี้สามารถบรรจุเป็นข้าราชการเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 110 คน ซึ่งทาง ศอ.บต.ก็ไม่ขัดข้อง ดังนั้น สำนักงาน กศน.จะเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป.