ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คณะผู้บริหาร สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

15 ส.ค. 2559 17:10 น.

ผู้อ่าน

ภาพ  คณะผู้บริหาร สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เป็นประธาน ซึ่งงานจัดขึ้นบริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานมีการแสดงบนเวทีกลางจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การแสดงเพลงพื้นบ้าน การแสดงของแม่ขวัญจิต ศรีประจันทร์ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย  Talk Show วันแม่แห่งชาติ โดยอาจารย์จตุพล ชมพูนิช เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ยังมีบูธสำหรับลงนามถวายพระพรออนไลน์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน นิทรรศการด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
 
 
ภาพ  คณะผู้บริหาร สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯภาพ  คณะผู้บริหาร สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ