ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วธ.ชวนสวดมนต์ข้ามปี 9 วัดดัง

27 ธ.ค. 2555 13:45 น.

ผู้อ่าน

 

วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม 4 ศาสนา และงานฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทน 4 ศาสนาเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
       
       นายสนธยา กล่าวว่า ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 วธ.ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 3 กิจกรรม โดยกรมการศาสนา (ศน.) จัดโครงการวิถีธรรม 4 ศาสนา ส่งเสริมให้ศาสนิกแต่ละศาสนาปฏิบัติธรรมตามหลักของแต่ละศาสนามาใช้ในชีวิต ซึ่งศาสนาพุทธ จะมีการจัดสวดมนต์ข้ามปี ในวัดสำคัญ 9 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศเทพวราราม วัดยานนาวา วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดอรุณราชวราราม และ วัดชนะสงคราม และจะมีการจัดพิธีดังกล่าวในอีก 5,000 วัดทั่วประเทศ ส่วนอีก 3 ศาสนา ได้แก่ คริสต์ ซิกข์ และพราหมณ์-ฮินดู จะมีการปฏิบัติศาสนากิจตามหลักศาสนา หรือสวดมนต์ข้ามปี ตามศาสนสถานต่างๆ ด้วย
       
       นายสนธยา กล่าวว่า ในส่วนของกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน โดยในปีนี้ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญที่ได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร มาให้ประชาชนได้สักการะ บริเวณพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ จำนวน 9 องค์ ได้แก่ 1.พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย-ล้านนา สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ.700 ซึ่งมีความเชื่อว่า หากได้กราบสักการะจะเกิดสิริมงคลทั้งปวง 2.พระเจ้า 5 พระองค์นาคปรก ศิลปะรัตนโกสินทร์ มีความเชื่อว่า จะปกป้องสิ่งไม่ดีทั้งปวง 3.พระแก้วมรกตหยกรัสเซีย ศิลปะรัตนโกสินทร์ เชื่อว่า จะประสิทธิโชคและโภคทรัพย์ 4.พระไภษัชยคุรุ ศิลปะลพบุรี เชื่อว่า จะดลบันดาลให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 5.พระหายโศก ศิลปะล้านนา เชื่อว่า จะไม่มีทุกข์โศก 6.พระชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ เชื่อว่า จะอำนวยฤทธิ์อำนาจแห่งชัยชนะ 7.พระทองคำปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา เชื่อว่า ผู้สักการะจะได้มีความปราดเปรื่องทางปัญญา 8.พระแก้วขาว ศิลปะรัตนโกสินทร์ เชื่อว่า ผู้บูชาจะประสบความเจริญรุ่งเรื่อง และ 9.หลวงพ่อนาก ศิลปะล้านนา มีความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านแคล้วคลาดเภทภัยทั้งปวง
       
       “ครั้งนี้ กรมศิลปากร ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ใหม่รับปี 2556 มาให้ประชาชนสักการะ 5 องค์ ได้แก่ พระเจ้าห้าพระองค์นาคปรก พระแก้วมรกต พระชัย พระทองคำปางมารวิชัย พระแก้วขาว และส่วนอีก 4 องค์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญมาให้ประชาชนได้สักการะทุกปี ได้แก่ พระพุทธสิหิงค์ พระไภษัชยคุรุ พระหายโศก หลวงพ่อนาก รวมเป็น 9 องค์ ซึ่งเลข 9 เป็นเลขแห่งความมงคลของความก้าวหน้า โดยกรมศิลปากร ได้เปิดให้ประชาชนได้มาสักการะตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.” รมว.วัฒนธรรม กล่าว
       
       ในขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดทำบัตรอวยพรออนไลน์โดยได้คัดเลือกภาพจากศิลปินแห่งชาติ จำนวน 12 ภาพ อาทิ นายกมล ทัศนาญชลี นายประเทือง เอมเจริญ นายพิชัย นิรันดร์ มาเป็น อี-การ์ด เพื่อส่งอวยพรปีให้แก่บุคคลที่รักและเคารพ ผ่านเว็บไซต์ www.culture.go.th และที่เว็บไซต์ kapook.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555-31 มกราคม 2556
       
       ด้านนายสุริยะ สาเอี่ยม ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 3 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ในวันสวดมนต์ข้ามปี 9 วัด ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดปากน้ำ วัดยานนาวา วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดอรุณราชวราราม และ วัดชนะสงคราม ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 ทาง ขสมก.ได้มีการขยายเวลาการเดินรถจากปกติออกไปอีก 3 ชั่วโมง หรือประมาณตี 2 รวมทั้งจะปล่อยรถให้มีความถี่มากขึ้น ดังนั้น ประชาชนที่ไปร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีวัดดังกล่าว หมดความกังวลไปเลยว่าจะไม่มีรถกลับบ้าน ตนขอยืนยันว่า มีรถกลับบ้านอย่างแน่นอน