ประกาศการให้บริการ

 

ประกาศการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 (พร้อมดาวน์โหลดใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ)

ดาวน์โหลด