ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เปิดปฏิทินรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปี 60

27 ก.ย. 2559 09:43 น.

ผู้อ่าน

ภาพ เปิดปฏิทินรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปี 60
 
26ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ให้ความเห็นชอบประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร วันที่ 27 ก.พ.- 3 มี.ค.2560 จับสลาก ประกาศและรายงานตัว12 มี.ค. มอบตัว19 มี.ค. ชั้น ป.1 รับสมัคร6-10 มี.ค.จับสลาก ประกาศผลฯ19 มี.ค. มอบตัว26 มี.ค.
 
ส่วนชั้น ม.1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัคร27-28 มี.ค. สอบ30 มี.ค. ประกาศผลฯ 31 มี.ค. ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและเงื่อนไขพิเศษ รับสมัคร27-30 มี.ค.สอบ1 เม.ย. ประกาศผลฯ5 เม.ย. จับสลากเขตพื้นที่บริการ ประกาศผลฯ7 เม.ย. ทั้งนี้ ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษ ให้ประกาศผลวันที่ 5 เม.ย.สำหรับโรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก ใช้คะแนนโอเน็ต และจับสลาก รับสมัคร27-30 มี.ค. สอบ8 เม.ย.ประกาศผลฯ12 เม.ย.ส่วนการจับสลากให้ดำเนินการพร้อมประกาศผลและรายงานตัวในวันที่ 8 เม.ย. โดย ชั้น ม.1 ให้มอบตัวพร้อมหมดในวันที่ 19 เม.ย. ผู้ที่ยังไม่มีสถานศึกษายื่นความจำนงของจัดที่เรียนวันที่ 5-20 เม.ย. ประกาศผลฯ 23 เม.ย.
 
สำหรับชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ประภทรับนักเรียนที่จบ ม.3 ของโรงเรียนเดิมให้รายตัว 4 เม.ย.เปิดรับสมัครความสามารถพิเศษ27-28 มี.ค. สอบ30 มี.ค.ประกาศผลฯ 31 มี.ค. ประเภทการสอบคัดเลือกและคะแนนโอเน็ต จากโรงเรียนอื่นและเงื่อนไขพิเศษ รับสมัคร27-30 มี.ค. สอบ2 เม.ย.ประกาศผลและรายงานตัว6 เม.ย.ส่วนโรงเรียนที่สอนเฉพาะ ม.ปลาย ประเภทความสมารถพิเศษ รับสมัคร 27-28 มี.ค.สอบ 30 มี.ค.ประกาศผลฯ31 มี.ค. ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต และเงื่อนไขพิเศษ รับสมัคร27-30 มี.ค.สอบ 2 เม.ย. ประกาศผลฯ6 เม.ย. โดยชั้น ม.4 ทั้งหมดให้มอบตัวพร้อมกันวันที่ 20 เม.ย.
 
โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ รับสมัคร20-24 ก.พ. ชั้นป.5 และ ชั้น ม.1 สอบ 4 มี.ค. ประกาศผล9 มี.ค. รายงานตัวภายใน12 มี.ค. มอบตัวภายใน19 เม.ย. ชั้น ม.4 สอบ5 มี.ค.ประกาศผล10 มี.ค.รายงานตัว12 มี.ค. มอบตัว19 มี.ค.โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร13-17 ก.พ. ระดับก่อนประถมศึกษา และ ชั้น ป.1 สมัคร13-17 ก.พ. สอบ19 ก.พ. ประกาศผล25 ก.พ. รายงานตัวภายใน5 ม.ค. มอบตัวภายใน15 มี.ค.ชั้น ม.1 รับสมัคร20-24 ก.พ. สอบ4 มี.ค.ประกาศผล9 มี.ค. รายงานตัวภายใน12 มี.ค.และมอบตัวภายใน19 เม.ย.ชั้น ม.4 รับสมัคร 20-24 ก.พ. สอบ5 มี.ค. ประกาศผล10 มี.ค. รายงานตัวภายใน12 มี.ค. มอบตัวภายใน19 เม.ย.โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร20 มี.ค. – 30 เม.ย.ประกาศผล1 พ.ค. รายงานตัวภายใน4 พ.ค. มอบตัวภายใน11 พ.ค. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สอบ2-6 มี.ค.ประกาศผล10 มี.ค. รายงานตัวภายใน17 มี.ค. มอบตัวภายใน 24 มี.ค.
 
ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า ในประกาศดังกล่าวระบุจำนวนรับนักเรียนต่อห้อง ในระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน หากจำเป็นรับเพิ่มไม่เกินห้องละ 40 คน ชั้น ป.1 ,ม.1 และ ม.4 ห้องละ 40 คน หากจะเป็นไม่เกินห้องละ 50 คน โดยเสนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) อนุมัติ ส่วนโรงเรียนสำหรับเด็กพิการ ห้องละ 10 คน หากจำเป็นให้รับได้ไม่เกินห้องละ 15 คน.
 
ที่มา : เดลินิวส์