ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด