ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

6 ต.ค. 2559 22:17 น.

ผู้อ่าน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น