ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีน้อมเกล้าฯ ไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

       

ดาวน์โหลด