คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. น้อมเกล้าฯ ไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีถวายสักการะและน้อมเกล้าไว้อาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายสักการะและน้อมเกล้าฯ ไว้อาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          หลังจากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 9 นาที ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้พระราชทาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนชาวไทยโดยถ้วนหน้า ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ หลังจากนั้นได้ร่วมลงนามน้อมเกล้าฯ ไว้อาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ดาวน์โหลด