ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ปรับเวลาสอบวิชา PAT 5 เพื่อร่วมรณรงค์ให้นักเรียนไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

25 ม.ค. 2556 17:21 น.

ผู้อ่าน

สทศ.ปรับเวลาสอบวิชา PAT 5 เพื่อร่วมรณรงค์ให้นักเรียนไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร