สทศ.ปรับเวลาสอบวิชา PAT 5 เพื่อร่วมรณรงค์ให้นักเรียนไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

สทศ.ปรับเวลาสอบวิชา PAT 5 เพื่อร่วมรณรงค์ให้นักเรียนไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด