กกต.ถก สทศ.เลื่อนเวลาสอบGAT-PATช่วงบ่าย ให้นักเรียนหย่อนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.26แห่ง

สทศ.เลื่อนเวลาสอบGAT-PATช่วงบ่าย ให้นักเรียนหย่อนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.26แห่ง