ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายทั้ง 9 แห่ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อ

21 ม.ค. 2556 16:18 น.

ผู้อ่าน

<p> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายทั้ง 9 แห่ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ สทศ.</p>