สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายทั้ง 9 แห่ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อ

<p> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายทั้ง 9 แห่ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ สทศ.</p>

ดาวน์โหลด