“พงศ์เทพ” เล็งถก กกต.กทม.ใช้สนามสอบ GAT/PAT ให้เด็กเลือกตั้งผู้ว่าฯ

พงศ์เทพ เล็งถก กกต.กทม.ใช้สนามสอบ GAT/PAT ให้เด็กเลือกตั้งผู้ว่าฯ