สทศ.ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประจําตามศูนย์เครือข่า

สทศ.ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประจําตามศูนย์เครือข่ายของสถาบันฯ จํานวน ๙ ศูนย์เครือข่าย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด