ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประจําตามศูนย์เครือข่า

29 ม.ค. 2556 16:20 น.

ผู้อ่าน

สทศ.ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประจําตามศูนย์เครือข่ายของสถาบันฯ จํานวน ๙ ศูนย์เครือข่าย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖