สทศ.ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ครั้งที่ ๒

สทศ.ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด