ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ครั้งที่ ๒

30 ม.ค. 2556 16:49 น.

ผู้อ่าน

สทศ.ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖