ศธ.เช็คข้อสอบโอเน็ต ข้อ 51-52 บกพร่องหรือไม่

ศธ.เช็คข้อสอบโอเน็ต ข้อ 51-52 บกพร่องหรือไม่