สทศ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน ๒ อัตรา

สทศ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน ๒ อัตรา
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด