ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน ๒ อัตรา

5 ก.พ. 2556 23:13 น.

ผู้อ่าน

สทศ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน ๒ อัตรา
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖