ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2555

5 ก.พ. 2556 18:37 น.

ผู้อ่าน

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปวส.2  ประจำปีการศึกษา  2555
วันสอบ V-NET ปวส.2 สอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศผลสอบวันที่ 30 เมษายน 2556