ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

4 เม.ย. 2560 15:04 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 126 รูป จากนั้นร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง และสักการะพระภูมิ ตลอดจนร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ภาพ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560ภาพ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

ในเวลา 10.00 น. มีพิธีสงฆ์ เพื่อทำพิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ หอประชุมคุรุสภา ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบ

ภาพ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

โดยในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับเข็ม “เสมาคุณูปการ” ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และเจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี

ภาพ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ภาพ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560