ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 พฤษภาคม 2560

19 เม.ย. 2560 18:30 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน  19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึง 19 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น
 
เนื่องจากมีผู้สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศมีผู้สมัครจำนวนน้อย สถาบันฯ จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่งต่างๆ ออกไปจนถึง 2 พฤษภาคม 2560 ดังรายละเอียดนี้
 

1. ประกาศและคุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภาพ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 พฤษภาคม 2560

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ภาพ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 พฤษภาคม 2560