ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษ

4 พ.ค. 2560 15:28 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) โดยมี ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลทางราชการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของ สทศ. 

ภาพ สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษภาพ สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษภาพ สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษภาพ สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษ