ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบพิเศษ ป.6

1 มี.ค. 2556 21:48 น.

ผู้อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้่นฐาน ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555