สทศ.ยืนยันข้อสอบแพต2วิทยาศาสตร์ถูกต้อง

สทศ.ยืนยันข้อสอบแพต2วิทยาศาสตร์ถูกต้อง