ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561

ผู้อ่าน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2561

 

ปฏิทินกำหนดการวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

24  พฤศจิกายน – 25  ธันวาคม  2560

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

24  พฤศจิกายน – 26  ธันวาคม  2560

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

จัดการทดสอบ

17 – 18  มีนาคม  2561

ประกาศผลสอบ

12  เมษายน  2561