ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 มิ.ย. 2560 09:21 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมห้องสอบ E-Testing โดยมี ผศ.ดร.เสมอแข  สมหอม หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ถนอม  กองใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่