ห่วงผลสอบโทอิคเด็ก3จว.ใต้ยังต่ำ สอศ.เร่งพัฒนาทักษะภาษา-ดันเรียนสายอาชีพ

ห่วงผลสอบโทอิคเด็ก3จว.ใต้ยังต่ำ สอศ.เร่งพัฒนาทักษะภาษา-ดันเรียนสายอาชีพ